Hizmet Alanları

Neler Yapıyoruz?

Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında; gerçek ve tüzel kişilerin...

Müşavirlik Hizmetleri

Müşavirliğimiz karşılaşılan olayların mali, idari ve hukuki yönlerinin birlikte ele alınması gerektiğinin bilincinde bir hizmet anlayışına sahiptir...

Bağımsız Denetim

Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketlerin, Kurul tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim Raporlarının hazırlanması..

Denetim Hizmetleri

Müşterilerimizin yönetim için ihtiyaç hissettikleri her türlü iç denetim ihtiyaçları Müşavirliğimizce karşılanabilmektedir. Yönetime sunulan mali tabloların...

Muhasebe Organizasyonu Hizmetleri

Muhasebe verilerinin öncelikle işletme yönetimine hizmet edecek şekilde organize edilmesinin bir gereklilik olduğu düşünülmektedir..

Şirketler Hukukuyla İlgili Hizmetler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre ticari işletmelerin ve şirketlerin tür değişikliği; şirketlerin birleşme, bölünme...

Adres

Ressam Halim Sokak, No:7, Kadir Has İş Merkezi, B-1 Blok Kat:3/35,
34180 Bahçelievler/İstanbul

Bizi Arayın

+90 212 441 82 00

Sosyal Medya